Trần Hên

Admin Uy Tín GDTG Người Kiểm Duyệt Người Quản Lý Lập Trình Viên Premium

Tên Thật : Trần Hên

Giới Tính : Nam

Nơi Sinh Ra : Cần Thơ

Năm Sinh : 2***

Sở Thích : VIẾT CODE LÚC RẢNH

Công Việc Của Tôi
Thông Tin Liên Hệ